En compliment del Reial Decret-llei 13/2012 informem que fem servir cookies de tercers amb objectius analítics així com
una cookie pròpia per a recordar la seva decisió de no mostrar més aquest avís. Si està d'acord clicki aquí D'acord Més informació


21 aniversari de GreenBit

Aliances i certificacions de GreenBit

HP Preferred Partner

Virtualització aplicacions

VIRTUALITZACIÓVMWARE enterprise partner

GreenBit Tecnologies de la Informació és una empresa de serveis IT d'alt valor afegit. Som VMware Enterprise Partner. Des de Barcelona oferim serveis en virtualització d'escriptoris i servidors, alta disponibilitat., Disaster Recovery, formació a mida.

Oferim els següents serveis d'alt valor afegit en virtualització:


VIRTUALITZACIÓ DE SERVIDORS

VIRTUALITZACIÓ D'ESCRIPTORIS


BUSINESS CONTINUITY


AUTOMATITZACIÓ


FORMACIÓRedueixi cost de hardware i energia amb VMWARE

Redueixi els costos energètics
Redueixi els costos de manteniment dels seus servidors fins un 80% executant menys servidors i incrementant els seus nivells d'ús. Equilibri els consum d'energia de forma automàtica i intel·ligent en infraestructura de servidors.

Consolidació de servidors
Assoleixi índexs de consolidació de servidors de fins 15:1 amb una tecnologia patentada que no oferta cap altre proveïdor, optimitzant dinàmicament per consumir només els recursos necessaris en cada moment.

Augmenta la capacitat de TI
Un centre de processament de dades molt més eficient des del punt de vista energètic incrementarà la disponibilitat d'energia (alimentació i refrigeració) fins un 70%.

Protegeixi el medi ambient
Redueixi l'impacte de carboni. Cada servidor virtualitzat té un impacte mediambiental equivalent a treure 1,5 automòbils de circulació.

...I tot això gaudint d'avantatges com
El balanç de càrregues de treball, dimensionament de hardware òptim, optimització en temps real, alta disponibilitat de totes les aplicacions i serveis, escalabilitat sense interrupcions de servei, ... la major part d'aquestes funcionalitats en un entorn físic són d'elevat cost i complicada implementació dificultant la seva aplicació real i quedant relegades per aplicacions amb nivells alts de criticitat únicament.


Virtualització d'aplicacions