Està la seva plana Web adaptada a la nova ‘Llei de Cookies’?
La LSSI (Llei de Societat de Serveis de la informació) ha estat modificada recentment de manera que la seva web es pot veure afectada. És probable que la seva pàgina web no compleixi amb l’anomenada “Llei de Cookies” que és en realitat l’article 22 de la citada LSSI.

A qui afecta?
La llei afecta a qualsevol professional o empresa que presti servei a Espanya, independentment de que la web no s’utilitzi per al comerç electrònic o encara que no hi hagi publicitat. Dit d’una altra manera, una web corporativa, per senzilla que sigui, ha de complir la llei.

He d’adaptar la meva web?
És altament probable que hagi de ser adaptada. Gairebé totes les planes web utilitzen serveis com Google Analytics, Google  Maps o scripts/serveis similars d’altres proveïdors. Encara que es tracta de serveis generalment inofensius per a l’usuari, generen cookies, i si no s’adapta la web no s’estarà complint la llei.

Quins canvis he de fer?
Depèn de cada cas. Les accions a realitzar varien en funció del número i tipus de cookies que s’utilitzen. És necessari assegurar-se de quines són exactament les cookies que es generen, quina funció compleixen i partint d’aquesta base, prendre les mesures necessàries.
Com a orientació, és fonamental informar de una forma clara i concisa sobre el número i la finalitat de les cookies del nostre lloc web i sol·licitar de forma explícita permís a l’usuari abans de deixar-les al seu equip -ja sigui un PC o una tableta o telèfon mòbil – així com indicar la forma de revocar el consentiment obtingut.

Poden sancionar-me si no compleixo la llei?
Així és. Le llei contempla sancions que van des dels 30.000 € per a les faltes lleus fins als 150.000 € per a les faltes més greus. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades va iniciar recentment el seu primer procés sancionador.

Com podem ajudar-lo
GreenBit Tecnologies de la Informació podem ajudar-lo a revisar si el seu lloc web compleix amb la llei o si al contrari cal realitzar accions les tècniques oportunes.