Reducció el consum d’energia en un 20% fins a finals de 2024.
Reducció el consum d’energia en un 20% fins a finals de 2024.
Contractació d’una subministradora elèctrica d’energies 100% renovables.
Incorporació política “Paper Zero” par tal de disminuir el consum de paper i tòners d’impressora.
Incorporació de vehicles híbrids/elèctrics a la flota.Instal·lació d’una font d’òsmosi inversa para reduir el consum d’ampolles de plàstic i reduir la petjada de carboni.
Extensió del tele-treball per tal de reduir la contaminació per transporte.
Reciclatge 100% de tot el paper, vidre, plàstic i residus tecnològics.
Tots aquests compromisos reflecteixen el nostre compromís amb el medi ambient i la conscienciació amb el canvi climàtic.