AZURE PARTNER greenbit Barcelona

A GreenBit Tecnologies de la Informació, com a CITRIX Silver Solution Partner, oferim des de Barcelona serveis de virtualització per a la seva companyia.

Oferim els següents serveis d’alt valor afegit amb CITRIX:

  • Assessorament.
  • Virtualització d’escriptoris (VDI).
  • Serveis de Consultoria i Anàlisi de Requeriments.
  • Migració des d’altres sistemes de virtualització.
  • Administració i suport in-situ i remot 24×7, 8×7, 8×5, …
  • Formació a mida.
  • Venda de llicències.

Citrix és una gran opció per a empreses petites i mitjanes que desitgin virtualitzar els seus escriptoris per a simplificar la seva infraestructura informàtica i reduir costos, millorar la col•laboració i la productivitat dels equips de treball, tot amb gran seguretat.

Les solucions citrix permeten:

Simplificar les TI facilitant als administradors de la plataforma la possibilitat de crear llocs de treball virtuals amb qualsevol dispositiu i a qualsevol lloc.

Reduir costos gràcies a la implementació de llocs de treball virtuals, amb diferents dispositius de més baix cost, sense necessitat de crear-los necessàriament en PC’s.

Millorar la mobilitat, col·laboració i productivitat dels equips al permetre’ls treballar amb una major flexibilitat horària i ubicacional.