Optimització per a cercadors o SEO
Degut a la enorme quantitat de llocs Web que apareixen en els cercadors actuals, establir una estratègia de posicionament resulta fonamental.
GreenBit l’assessorarà per a consensuar i triar les millors paraules i frases clau per al seu negoci. Un cop realitzada aquesta fase, s’iniciarà el procés de posicionament orgànic incloent totes les passes necessàries per millorar els resultats de la seva pàgina web als cercadors principals.

Gestió de campanyes de pagament per click o SEM
Quan es parla de SEM, generalment es parla de Google o Adwords.
Els anuncis patrocinats de Google son una fantàstica opció per donar a conèixer els productes i serveis que ofereix la seva companyia, generar imatge de marca i aconseguir visites de qualitat al seu lloc web incrementant les seves vendes de forma immediata.
La gestió d’una campanya de pagament per click requereix de coneixements avançats i experiència. La correcta optimització d’una campanya permet aconseguir unes visites de qualitat al seu lloc web amb un cost molt menor.

Analítica web
Per avaluar els resultats de les accions de posicionament portades a terme és imprescindible disposar d’un bon sistema d’estadístiques. Actualment hi han eines que permeten conèixer i analitzar tots els paràmetres de les visites que reben els llocs web, possibilitant, d’aquesta forma, la adopció de les mesures necessàries per millorar el posicionament del seu Website.
Per altra banda, la profunditat i gran quantitat de dades que faciliten avui dia aquestes eines, les fa mes complexes d’utilitzar per el que es fa imprescindible comptar amb un aliat amb analítica web com GreenBit per així poder extreure les conclusions oportunes i dur a terme les accions de posicionament adequades.

Social media. Creació i gestió de comunitats
La comunicació a les xarxes socials es fonamental per la imatge del seu negoci. Comunicar adequadament els temes i canalitzar internament les possibles incidències que pugin comunicar els seus clients actuals o potencials resulta fonamental.
Pera beneficiar-se del potencial de les xarxes socials i treure’n profit als avantatges que pugin aportar al seu negoci, l’equip de GreenBit s’encarregarà de gestionar la percepció que els altres tenen de la seva companyia.

Gestió de la reputació on line per a empreses, marques i persones
Tot el mon cerca a internet informació sobre marques, empreses o persones i poca gent contrasta la informació. Es per aquest motiu que resulta fonamental gestionar el que es diu de vostè i com es diu, afavorint la visibilitat dels comentaris positius i reaccionant adequadament davant els comentaris negatius.

E-mail màrqueting
L’e-mail màrqueting es una forma excel·lent d’iniciar i mantenir el contacte amb clients actuals o potencials. Només aquells que l’hagin sol·licitat rebran informació sobre els seus productes i serveis. Per als seus clients serà també molt senzill donar-se de baixa de la llista de correu.
D’aquesta forma els seus correus no seran considerats “spam” i seran ben rebuts, facilitant-li així el mantenir una comunicació constant, fluida i còmoda.