Seguretat

Sempre pensem en la seguretat de la teva empresa

Avui dia, garantir la seguretat dels sistemes informàtics de qualsevol Organització no es una opció, si no una necessitat. Virus, correu electrònic no desitjat, accés des de el lloc de treball a continguts que no estan relacionats amb qüestions professionals, desastres, confidencialitat de dades,…

greenbIT Tecnologies de la Informació ens hem especialitzat en aquest tipus de solucions, proporcionant a la seva organització

Seguretat d’accés

 • Control d’accés
 • Solucions firewall (Fortinet, CISCO, IronPort, Sonicwall)
 • Xarxes Privades Virtuals (VPN):
  • VPN
  • VPN SSL
 • Dispositius IP
 • EndPoint
 • Software:
  • Astaro
  • Border Manager

Seguretat de contingut

  • Antivirus
  • Filtre de continguts
  • Filtre d’spam i correu electrònic no desitjat
  • Software:
   • Trend Micro
   • BitDefender
   • Karpersky
 • GWAVA
 • Certificats SSL

  Seguretat de identitat i IDS

   • Gestió i autentificació d’usuari: SSO (Single Sign On)
   • Certificats digitals
   • PKI
   • Software:
    • Novell:
     • Secure Login
     • iChain

   Backup & recovery

   • Sistemes d’Alta Disponibilitat i balanceig de càrrega
   • Sistemes de contingència
   • Software:
    • Backup Exec
    • HP Netbackup
    • Legato
    • VEAM

    

   Auditories de Seguretat i anàlisi de riscos:

   • Test d’intrusió
   • Auditoria LAN / DMZ
   • Auditoria compliment LOPD
   • Auditoria Web / Seguretat aplicacions web

   Disseny d’arquitectura i polítiques de seguretat