Ciber – Seguretat

greenbit barcelona

Seguretat d’accés

 • Control d’accés
 • Solucions firewall (Fortinet, CISCO, IronPort, Sonicwall)
 • Xarxes Privades Virtuals (VPN):
 • VPN
 • VPN SSL
 • Dispositius IP
 • EndPoint
 • Dispositius mòbils

Seguretat de contingut

 • Filtre de continguts
 • Filtre d’spam i correu electrònic no desitjat
 • Software:
 • Trend Micro
 • BitDefender
 • Certificats SSL

Seguretat d’identitat i IDS

  • Gestió i autentificació d’usuari: SSO (Single Sign On)
  • Certificats digitals
  • PKI

   Backup & recovery

   • VEEAM
   • Sistemes d’Alta Disponibilitat i balanceig de càrrega
   • Sistemes de contingència
   • Software:
   • Backup Exec
   • HP Netbackup
   • Legato

     

    Auditories de Seguretat i anàlisi de riscos:

    • Test d’intrusió
    • Hacking ètic.
    • Auditoria LAN / DMZ
    • Auditoria compliment LOPD
    • Auditoria Web / Seguretat aplicacions web

    Disseny d’arquitectura i polítiques de seguretat