Sistemes IT

Auditories i consultories de sistemes IT.

Microsoft: AD, DNS, Exchange, SQL Server.

Linux: Consultoria, instal·lació, administració, manteniment.

Solucions d’emmagatzematge físic, cloud, hibrido.

Xarxes i comunicacions.

Disseny i implementació d’infraestructures IT.

Virtualizació.

Manteniment de Sistemes IT.

Alta disponibilitat.

Disaster Recovery.